Új Európai Uniós pályázati lehetőségek

Hamarosan megjelenő Európai Uniós pályázati lehetőségek önkormányzatoknak, magánszemélyeknek

Hamarosan megjelenik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapnak a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet, amelyre szeretnénk felhívni a figyelmet. A rendelet tervezet értelmében:

A támogatás célja

A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.

A támogatás tárgya, mértéke:

 • a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, ak
 • adálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése
 • a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, és szolgáltatásainak fejlesztése
 • szálláshelyhez nem feltétlenül kötött – a vidéki települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad-, és halgazdálkodási adottságaira, közösségi-, kulturális- és gasztronómiai örökségére, mint vonzerőre épülő – minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése az alábbi területeken:
 • alkalmi falusi-, agro- és ökoturisztikai szolgáltatások;
 • lovas turisztikai szolgáltatások;
 • vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások;
 • erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások;
 • horgász turisztikai szolgáltatások;
 • borturisztikai szolgáltatások;
 • a fenti területekhez kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások.
 • A támogatások egyéni vállalkozók és gazdálkodó szervezetek gazdaságon kívül végzett tevékenységére nem vehető igénybe.
 • A támogatást igénybe vevők köre

 • Természetes személy, mikro, kis-, és középvállalkozás
 • Települési önkormányzat
 • Települési kisebbségi önkormányzat
 • Önkormányzati társulás
 • Egyházi jogi személy
 • Non profit szervezet
 • A támogatás mértéke

  Természetes személy, mikro, kis-, és középvállalkozás esetén:

 • hátrányos helyzetű területen induló beruházás esetében az összes elszámolható kiadás 50 százaléka;
 • egyéb területen induló beruházás esetében az összes elszámolható kiadás 45 százaléka;
 • Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-profit szervezet esetén:

 • nem jövedelem-termelő beruházás esetében az összes elszámolható kiadás 100 százaléka;
 • jövedelem-termelő beruházás esetében, hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás 50 százaléka;
 • jövedelem-termelő beruházás esetében, egyéb területen az összes elszámolható kiadás 45 százaléka.
 • A támogatás mértéke

 • Minimum: 300 000 Ft
 • Maximum: 200 000 Euró (kedvezményezettenként, egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg ezt az összeghatárt)
 • 100 000 euró (borturisztikai szolgáltatás esetén )
 • A beruházás megvalósítása

  Az ügyfélnek az 5000 fő alatti, vagy 10 000 km2/fő lakosságszámot/népsűrűséget meg nem haladó településeken fekvő lakóhelyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén, a vadászatra és a halászatra jogosult ügyfélnek a rendelet 2. számú melléklete szerinti településen fekvő, jogszerűen használt ingatlanán kell megvalósítania. A települések tételes listáját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza

  Budapest és agglomerációja nem támogatott.

  Egyéb megkötöttség

  Ha az ügyfélnek a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az 50 százalékot meghaladja, akkor a fejlesztést kizárólag gazdaságon kívül végzett tevékenység keretében valósíthatja meg.

  Fejlesztés esetén az érintett ingatlanhoz tartozó telek mérete

 • új magánszálláshely kialakítása esetén legalább 700 m2,
 • új ifjúsági szálláshely, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, turistaház kialakítása esetén legalább 3000 m2 területű telek az elfogadott
 • Falusi turizmushoz kapcsolódó magánszálláshelyek kialakítására irányuló fejlesztés esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztéssel kialakított (létrehozás, bővítés, felújítás) szálláshely az alábbi feltételeknek eleget tegyen:

 • négy napraforgós minősítés, apartman vagy apartman de lux osztály, legalább 6 férőhely, a saját használatú helyiségektől/lakrésztől való elkülönítettség, összkomfort;
 • külterületen megvalósuló szálláshely fejlesztés esetén legalább három napraforgós minősítés és minimum három lakószoba.
 • Ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek kialakítására irányuló fejlesztés esetén legalább 30 férőhelyes, legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor vagy „A” kategóriájú turistaház, engedélyezett ifjúsági szálláshely támogatható.

  Üzemeltetési kötelezettség

 • Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig üzemeltetési köztelezettség terheli a pályázót.
 • Az üzemeltetési kötelezettség alatt legalább kétféle szolgáltatást kell kínálni a vendégeknek az alábbiak közül:

 • étkeztetés;
 • szabadidős sport és/vagy rekreációs szolgáltatás;
 • vezetett túrázási lehetőség;
 • természeti és kulturális értékek megismertetése
 • A kétféle szolgáltatás közül az egyiket más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is lehet nyújtani.

  A támogatási kérelem benyújtása

  – az ügyfél lakóhelye/székhelye szerinti illetékes mezőgazdasági vidékfejlesztési hivatal regionális kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában.

  – támogatási időszakonként az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási cél szerinti és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. Ugyanerre a jogcímre újabb kérelem kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújtható be.

  A támogatási kérelem elbírálása

  Előzetesen az MVH a LEADER Helyi Akciócsoport lepontozza a támogatási kérelmet, majd ezt követően az FVM dönt a pályázatról.

  A kifizetési módja és időpontja

  Csak meghatározott időpontokban lehet benyújtani az ügyfél lakóhelye/székhelye szerinti illetékes MVH regionális kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában.

  Szankciók

  Ha az ügyfél által az üzemeltetési kötelezettség első három teljes naptári évében realizált árbevétele nem éri el bizonyos összeget, akkor elmaradás esetén százalékpontonként a támogatási meghatározott összegét köteles visszafizetni.

  A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a http://www.falusiturizmus.eu/ és a http://www.fvm.hu/ honlapján olvasható.