A minősítés

A minősítés menete:

  1. 1./ A pályázó a honlapról letölti a minősítés kritériumrendszerét, áttanulmányozza annak valamennyi elemét, majd önvizsgálat alapján eldönti, hogy szálláshelye alkalmas-e vagy alkalmassá tehető-e valamelyik – koronával szimbolizált – kategória elnyerésére.
  2. 2./ A pályázó letölti a honlapról a pályázati adatlapot és alaposan tanulmányozza a pályázattal járó kötelezettségeket.
  3. 3./ A pályázó az elvégzett önminősítés valamint a pályázati díj befizetése után benyújtja pályázatát a MOSZ központnak (8798 Zalabér, Rákóczi út 29.), majd az irodavezető a rögzítés után küldi az illetékes koordinátornak.
  4. 4./ A koordinátor egyeztet a pályázóval a minősítés időpontjáról, kijelöli és értesíti a minősítőket, visszajelzési kötelezettség mellett, a gazdaságossági és az összeférhetetlenségi szempontok előzetes, alapos vizsgálata alapján.
  5. 5./ A minősítők elvégzik a helyszíni kontrollt, amely a megpályázott kategória és a tényleges helyzet összevetését jelenti.
  6. 6./ A minősítők a szemle eredményét megküldik a koordinátor részére.
  7. 7./A koordinátor a komplett pályázati anyagot a minősítők által rögzített megfelelési eredménnyel együttesen eljuttatja a MOSZ Minősítő Bizottsága részére.
  8. 8./ A MOSZ Minősítő Bizottsága saját ügyrendjében meghatározottak szerint bírálja el a pályázatot.
  9. 9./ A negyedévenként ülésező Bíráló Bizottság ennek ismeretében kiadja a tulajdonát, képező védjegyet.
  10. 10./ A döntésről a pályázó kiértesítésre kerül, egyúttal átveheti a pályázati elbírálás dokumentumát, valamint a védjegyezett táblát.

Amennyiben segítségre van szüksége vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot!